BIBLIOGRAFI

 

5 UD AF 6 STJERNER I JYLLANDSPOSTEN (klik her)

 

FLENSBORG AVIS:  JOURNALIST MED HISTORIER I BAGLOMMEN (16. 7. 2019)

 

INTERVIEW OM BOGEN I P1 KULTUR 11.9. 2019:

 

INTERVIEW OM BOGEN I RADIO ALS CLASSIC FM 14.9. 2019:

 

LINK: BESKRIVELSE PÅ HOVEDLANDS HJEMMESIDE

 

JYSK-FYNSKE MEDIER 14. OKTOBER 2019 (klik på udklip for at forstørre):

 

OMTALE AF »DANMARK SYD FOR GRÆNSEN« I SYDSLESVIGSK FORENINGS MEDLEMSBLAD »KONTAKT« 19. SEPTEMBER 2019 : (klik på udklip for at forstørre)

 

ANMELDELSE I FLENSBORG AVIS (klik på udklip for at forstørre):

ANMELDELSE AF NIELS HENRIKSEN I FLENSBORG AVIS (netudgave)

 

ANMELDELSE PÅ LITTERATURSIDEN:

(klik på udklip for at forstørre)

 

 

ANMELDELSE I DER NORDSCHLESWIGER 16. SEPTEMBER 2019:

(klik på udklip for at forstørre)

 

 

ANMELDELSE I BLADET »GRÆNSEN« – OKTOBER 2019:

(klik på udklip for at forstørre)

 

 

KRISTELIGT DAGBLAD 2. NOVEMBER 2019:

(klik på udklip for at forstørre)

ANMELDELSE I SLESVIG-LIGAENS BLAD »THYRAS VOLD«:

 

 

 

JYDSKEVESTKYSTEN: BOG GÅR BAG OM FILMEN  (11.12. 2018)

JYDSKEVESTKYSTEN; »I KRIG & KÆRLIGHED I BOGFORM« (5.12.2019)

GYLDENDALS HJEMMESIDE: BOGEN ONLINE 

 

 

FLENSBORG AVIS (klik på udklip for at forstørre):

 

»Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF«, nr. 221 (2019).

En filmhistorie

KARSTEN SKOV OG HANS CHRISTIAN DAVIDSEN: ”I Krig & Kærlighed – En bog om filmen og 1. verdenskrig”. Gyldendal 2018, 212 sider, illustreret, 200 kr. – ex moms.

I november 2018 havde filmen I Krig & Kærlighed premiere i danske biografer. Den udmærker sig ved, at handlingen udspiller sig under Første Verdenskrig i Sønderjylland, der som bekendt var en del af det tyske kejserrige og dermed krigsførende. Med et budget på 42,5 mio. kr. har det været en af de dyreste danske filmproduktioner nogensinde. Filmmanuskriptet er inspireret af Karsten Skovs roman Knacker fra 2013. Sammen med kulturredaktør Hans Christian Davidsen, Flensborg Avis, har denne forfatter så påtaget sig at skrive en bog, der både vil fortælle generelt om Første Verdenskrig og mere specielt om Sønderjylland under tysk herredømme samtidig med, at den vil berette om hele produktionsprocessen bag den kostbare spillefilm.

Bogen om I Krig & Kærlighed har dermed flere ambitioner, men lever desværre ikke op til dem på en overbevisende måde. Helt overordnet er det et problem, at bogen sigter mod brug i undervisning, men uden nogen angivelse af, hvilke klassetrin eller hvilke fag i folkeskole eller gymnasium, den henvender sig til. Der er heller ikke nogen form for vejledning i, hvordan den kan bruges i en undervisningssammenhæng. 

Til gengæld er den – uvist af hvilken grund – udstyret med et forord af prins Joachim, der udtrykker nogle almindeligheder om glæden ved at se en god film og sønderjydernes ofre under krigen – i øvrigt med nogle talangivelser, der ikke svarer til dem, der optræder senere i fremstillingen (s.12). 

I den indledende omtale af baggrunden for Første Verdenskrig lykkes det forfatterne at få fremrykket mordet i Sarajevo på ærkehertug Franz Ferdinand og hans hustru – Europas skæbnedag – med hele fire dage til 24. juni, samtidig med at Preussen bliver nedgraderet til et hertugdømme! Da man må formode, at Gyldendal Uddannelse er bemandet med professionelle folk, er det ufatteligt, at sådan et par skrubtudser får lov at slippe gennem offset-pressen. I øvrigt er fremstillingen af baggrunden for den store krig meget overfladisk og løs i kødet. Her vil en hvilken som helst standard-lærebog levere bedre oplysning. 

Det kan også undre, at man ikke gør opmærksom på, at de sønderjyske mænds deltagelse i krigen er grundigt og kompetent behandlet i Claus Bundgaard Christensen: Danskere på Vestfronten 1914-1918, udgivet af netop Gyldendal i 2010. 

Undervejs i fremstillingen er der flere nedslag i brydningerne mellem dansk og tysk sprog og kultur samt den preussiske undertrykkelse af danskheden. Dertil kommer kvindernes vanskelige vilkår på hjemmefronten og de mange krigsenker. Disse nedslag bidrager på en god måde til at etablere forståelse af det familiedrama, der er filmens bærende tema.

Men alt taget i betragtning må man konkludere, at bogen som historiefremstilling på ingen måde lever op til et gymnasialt niveau.

De to forfattere kommer væsentlig bedre fra det, der uden tvivl er deres hovedærinde, nemlig redegørelsen for hele den omfattende og meget ressourcekrævende proces, det er at producere en historisk spillefilm af 135 minutters varighed. Vi følger hele udviklingsprocessen fra manuskriptet, der er udarbejdet i et samspil mellem producer Ronnie Frithjof og instruktør Kasper Torsting, til markedsføring og distribution af filmen. Undervejs er der indlagt interviews med centrale personer på det store filmhold og de skuespillere, der har de bærende roller. Også overvejelserne omkring valget af ’locations,’ brugen af statister og sikring af historisk korrekthed bliver udfoldet. Producent og instruktør har bestræbt sig meget på at fastholde det sønderjyske særpræg og den historiske autenticitet. I den afsluttende klippeproces er det tankevækkende, at forskellige versioner bliver testet på både et større publikum og en snæver kreds af fagfolk.  Alle fejlkoder skal helst renses væk inden det altafgørende møde med det store biografpublikum.

Bogen er rigt illustreret med såvel stillfotos fra filmen som med billeder fra optagelserne.

Bogen om I Krig & Kærlighed kan næppe bruges til ret meget i en afgrænset historiefaglig sammenhæng. Men tværfagligt – ikke mindst i et samarbejde med dansk – vil den åbne for nogle muligheder. Men det fordrer, at man investerer i den tidkrævende proces at se filmen i sin helhed. Så kan bogens veloplagte gennemgang af produktionsprocessen komme i samspil med en danskfaglig filmanalyse og en historiefaglig indsigt i Første Verdenskrig med særligt fokus på den sønderjyske tragedie. Det kan der komme god og perspektivrig undervisning ud af.

                                                                                                                         Knud Holch Andersen